Sanitair Techniek


Comfort en hygiëne zijn de basiselementen die in hoge mate aanwezig zijn in goede sanitaire installaties. Of het nu gaat om nieuwe installaties of de renovatie van bestaande installaties, wij beheersen het gehele traject van verkoop tot en met nazorg en onderhoud. Door de multidisciplinaire kennis die binnen het bedrijf aanwezig is, wordt bij het ontwerp en de realisatie altijd rekening gehouden met de andere technische installaties.


Mogelijkheden:
• Warm en koud tapwater installaties(ook processwater)
• Binnen riolering
• Buitenriolering
• Toilet groepen• Badkamers
• Legionella preventie