Inspecties


Volgens de Arbo-wetgeving is de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van uw werknemers de verantwoordelijkheid van de werkgever. Om ongelukken en/of storingen te voorkomen zijn er wettelijke voorschriften opgesteld voor de inspectie van uw installatie. Is úw organisatie al geïnspecteerd op haar veiligheid?  
   
Onder de wetgeving valt:
Elektrische bedrijfsvoering, hieronder wordt verstaan alle handelingen, met inbegrip van de elektrotechnische en niet-elektrotechnische werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om een elektrische installatie te kunnen laten werken. Hieronder valt het schakelen, regelen, bewaken en onderhouden van de elektrische installatie.
 
In NEN3140 is de elektrische bedrijfsvoering ingedeeld in:
• Organisatie 
(verantwoordelijkheden, bevoegdheden, werkprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen);
• Inspectie elektrische installatie;
• Inspectie elektrische uitrusting van machines;
• Inspectie elektrische arbeidsmiddelen (handgereedschappen);